หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ศธภ18
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ศธภ18
  ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  ดาวน์โหลด
Top