สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • 10.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม
  10.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม
  ดาวน์โหลด
 • 9.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน
  9.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน
  ดาวน์โหลด
 • 8.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม
  8.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม
  ดาวน์โหลด
 • 7.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน
  7.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน
  ดาวน์โหลด
 • 6.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม
  6.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม
  ดาวน์โหลด
 • 5.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์
  5.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์
  ดาวน์โหลด
 • 4.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม
  4.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม
  ดาวน์โหลด
 • 3.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม
  3.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม
  ดาวน์โหลด
 • 2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน
  2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน
  ดาวน์โหลด
 • 1.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม
  1.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม
  ดาวน์โหลด
Top