คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 18
    คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 18
    ดาวน์โหลด
  • คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกจ่าย ศธภ.18 (1)
    คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกจ่าย ศธภ.18 (1)
    ดาวน์โหลด
Top