การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • รายงานผลการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2565
  รายงานผลการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2565
  ดาวน์โหลด
 • สำเนาหนังสือการดำเนินงาน โครงการคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2565
  สำเนาหนังสือการดำเนินงาน โครงการคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2565
  ดาวน์โหลด
 • คู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565
  คู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565
  ดาวน์โหลด
Top