การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • แผนบบริหารจัดการความเสี่ยงการจัดการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565
    แผนบบริหารจัดการความเสี่ยงการจัดการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565
    ดาวน์โหลด
  • การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
    การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
    ดาวน์โหลด
Top