การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเข้าเล่มเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด46รายการ

1 2 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top