Videos

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

00:00
00:00
ครูโอ๊ะ ผนึกกำลัง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล ชี้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานให้ลูกหลาน ยก โรงเรียนเอกชนเป็นองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
00:00
“รมว.ตรีนุช” ลงพื้นที่สระบุรี-นครราชสีมา สุ่มติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ไม่แจ้งล่วงหน้า งดต้อนรับเอิกเกริกเร่งรัดเปิดสอนออนไซต์ เสียงสะท้อนพื้นที่ขอลดภาระงานครู-โรงเรียนลงอีก ไม่ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินบ่อย
00:00

จำนวนทั้งหมด15รายการ

Top