ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารงานตรวจราชการกรณี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(32)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารงานตรวจราชการกรณี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง