ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง