ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้

“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้

 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น