ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง