Home Theme 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

NEWS & UPDATE

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อร่วมระลึกถึงพระครูบูรพาจาร…

ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ณ…

ดร.ลือชัย ชูนาคา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนว…

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (กศจ.) ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องป…

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้…

พื้นที่รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ ๑๘

ข่าวประกาศ

NEWS & UPDATE

ประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูลโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนกังาน กปร.) ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ เอกชน และประชาชน ได้นำข้อมูลโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริมา…

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

NEWS & UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

กุมภาพันธ์ 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

ประกาศรับสมัครงาน

News & Update

ic_file_PDF3
ic_file_PDF3
ic_file_PDF3
ic_file_PDF3

รายงานการประชุม

News & Update

Top